• હેડ_બેનર_01

ઉત્પાદનો

ક્રેન, ઇલેક્ટ્રિક હોઇસ્ટ અને રોપવે માટે નોન રોટેટિંગ સ્ટીલ વાયર દોરડું

ટૂંકું વર્ણન:

પરિભ્રમણ-પ્રતિરોધક વાયર દોરડાઓ ખાસ કરીને લોડ હેઠળ હોય ત્યારે સ્પિન અથવા પરિભ્રમણને ફરીથી સિસ્ટ કરવા માટે બનાવવામાં આવી છે.

તેમની ડિઝાઇનને લીધે, તેમની અરજી પર અમુક નિયંત્રણો છે અને ખાસ હેન્ડલિંગ આવશ્યકતાઓ છે જે અન્ય બાંધકામો સાથે બિનજરૂરી છે.

પરિભ્રમણ-પ્રતિરોધક લાક્ષણિકતાઓ બે કે તેથી વધુ સ્તરોની રચના દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે, જેમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ભિન્ન (જમણી અને ડાબી) દિશાઓ હોય છે.


ઉત્પાદન વિગતો

ઉત્પાદન ટૅગ્સ

ઉત્પાદન વિગતો

પરિભ્રમણ-પ્રતિરોધક વાયર દોરડાઓ ખાસ કરીને લોડ હેઠળ હોય ત્યારે સ્પિન અથવા પરિભ્રમણને ફરીથી સિસ્ટ કરવા માટે બનાવવામાં આવી છે.

તેમની ડિઝાઇનને લીધે, તેમની અરજી પર અમુક નિયંત્રણો છે અને ખાસ હેન્ડલિંગ આવશ્યકતાઓ છે જે અન્ય બાંધકામો સાથે બિનજરૂરી છે.

પરિભ્રમણ-પ્રતિરોધક લાક્ષણિકતાઓ બે કે તેથી વધુ સ્તરોની રચના દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે, જેમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ભિન્ન (જમણી અને ડાબી) દિશાઓ હોય છે.

લોડ હેઠળ, એક સ્તરનું દિશાત્મક પરિભ્રમણ અન્ય સ્તર(ઓ) ની વિરુદ્ધ દિશામાં ફેરવવાની વૃત્તિ દ્વારા પ્રતિરોધિત થાય છે.પરિભ્રમણને વધુ પ્રતિકાર આપવા માટે, આ દોરડાંને વધુ સંખ્યામાં નાના વ્યાસની સેર સાથે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે (જ્યારે 6- સ્ટ્રેન્ડ બાંધકામોની ડિઝાઇન સાથે સરખામણી કરવામાં આવે છે).

નાના વ્યાસની સેર અને ભિન્ન દોરડાનું સંયોજન ખૂબ જ નાજુક સંતુલન બનાવે છે જે કોઈપણ સમયે સરળતાથી "અસંતુલિત" થઈ શકે છે.

ઉત્પાદન પરિમાણો

18-7ની વિગત
35W-7 ની વિગતો
18-7ની વિગત

બાંધકામ

1 

નોમિનલ વ્યાસ

અંદાજિત વજન

ના દોરડાના ગ્રેડને અનુરૂપ ન્યૂનતમ બ્રેકિંગ લોડ

ફાઇબર કોર

સ્ટીલ કોર

1570

1770

1960

2160

FC

IWS

FC

IWS

FC

IWS

FC

IWS

FC

IWS

MM

KG/100M

KG/100M

KN

KN

KN

KN

KN

KN

KN

KN

6

14

15.5

17.5

18.5

19.8

20.9

21.9

23.1

24.1

25.5

7

19.1

21.1

23.8

25.2

26.9

28.4

29.8

31.5

32.8

34.7

8

25

27.5

31.1

33

35.1

37.2

38.9

41.1

42.9

45.3

9

31.6

34.8

39.4

41.7

44.4

47

49.2

52.1

54.2

57.4

10

39

43

48.7

51.5

54.9

58.1

60.8

64.3

67

70.8

11

47.2

52

58.9

62.3

66.4

70.2

73.5

77.8

81

85.7

12

56.2

61.9

70.1

74.2

79

83.6

87.5

92.6

96.4

102

13

65.9

72.7

82.3

87

92.7

98.1

103

109

113

120

14

76.4

84.3

95.4

101

108

114

119

126

131

139

16

99.8

110

125

132

140

149

156

165

171

181

18

126

139

158

167

178

188

197

208

217

230

20

156

172

195

206

219

232

243

257

268

283

22

189

208

236

249

266

281

294

311

324

343

24

225

248

280

297

316

334

350

370

386

408

26

264

291

329

348

371

392

411

435

453

479

28

306

337

382

404

430

455

476

504

525

555

30

351

387

438

463

494

523

547

579

603

638

32

399

440

498

527

562

594

622

658

686

725

34

451

497

563

595

634

671

702

743

774

819

36

505

557

631

667

711

752

787

833

868

918

38

563

621

703

744

792

838

877

928

967

1020

40

624

688

779

824

878

929

972

1030

1070

1130

42

688

759

859

908

968

1020

1070

1130

1180

1250

44

755

832

942

997

1060

1120

1180

1240

1300

1370

35W-7 ની વિગતો

બાંધકામ

 2

નોમિનલ વ્યાસ

અંદાજિત વજન

ના દોરડાના ગ્રેડને અનુરૂપ ન્યૂનતમ બ્રેકિંગ લોડ

1570

1670

1770

1870

1960

2160

MM

KG/100M

KN

KN

KN

KN

KN

KN

12

66.2

81.4

86.6

91.8

96.9

102

112

14

90.2

111

118

125

132

138

152

16

118

145

154

163

172

181

199

18

149

183

195

206

218

229

252

20

184

226

240

255

269

282

311

22

223

274

291

308

326

342

376

24

265

326

346

367

388

406

448

26

311

382

406

431

455

477

526

28

361

443

471

500

528

553

610

30

414

509

541

573

606

635

700

32

471

579

616

652

689

723

796

34

532

653

695

737

778

816

899

36

596

732

779

826

872

914

1010

38

664

816

868

920

972

1020

1120

40

736

904

962

1020

1080

1130

1240

42

811

997

1060

1120

1190

1240

1370

44

891

1090

1160

1230

1300

1370

1510

46

973

1200

1270

1350

1420

1490

1650

48

1060

1300

1390

1470

1550

1630

1790

50

1150

1410

1500

1590

1680

1760

 

 

અરજી

ટ્રામવે માટે વાયર દોરડું
ટ્રામવે માટે વાયર દોરડું

  • અગાઉના:
  • આગળ:

  • તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો